Gemeente Tubbergen > Waterloket Tubbergen

Waterloket Tubbergen

Gemeente Tubbergen afbeelding

Water en riolering

Welkom bij het waterloket van de gemeente Tubbergen. Bij dit loket kunt u  terecht voor informatie en vragen over water en alles wat daarmee te maken heeft. Bijvoorbeeld grondwater, afvalwater, regenwater e.d. Via dit loket handelen wij uw vragen direct af en zorgen wij er voor er voor dat u binnen korte termijn antwoord krijgt.

Vraagt of meldt u iets dat niet door de gemeente Tubbergen beantwoord kan worden omdat het een onderwerp is dat door een andere overheidsorganisatie beantwoord moet worden, dan wordt dit doorgezet naar de juiste instantie. De gemeente Tubbergen heeft hierover werkafspraken gemaakt met deze instanties.

Tekstgrootte